Vítejte na webu skupiny Cloud Telecom!

Činnost skupiny Cloud Telecom byla zahájena v roce 2015 vznikem společnosti Cloud Telecom a.s. se sídlem v Praze, a to za účelem uspokojení poptávky v oblasti komplexních clusterových řešení a clusterů geograficky oddělených do více lokalit za účelem dosažení maximální dostupnosti.

Skupina se dnes aktivně zajímá o investiční příležitosti do technologických startupů, které se orientují na práci s tzv. velkými daty (big data), algoritmizaci a strojovému zpracovávání dat, a to především s cílem integrace takových řešení do vlastních poskytovaných služeb a rozšíření portfolia produktů využitelných klienty. Spolupracujeme rovněž s dalšími partnery na inovativních řešeních zpracovávání dat a práce s obrovskými objemy dat a vyhledávání zajímavých investičních příležitostí,

Budeme rádi, pokud se na nás obrátíte a prokonzultujeme možnosti další spolupráce.